vyloučení odpovědnosti
Kdo je getrealcheap.com

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak getrealcheap.com shromažďuje a používá osobní údaje („Osobní údaje“), které poskytujete getrealcheap.com buď přímo, nebo prostřednictvím webových stránek getrealcheap.com. Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času upraveny nebo doplněny. Nejnovější verze se objeví na webu getrealcheap.com. getrealcheap.com bude zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů (ve znění pozdějších předpisů) nebo jinak oznámených vám nebo s vaším souhlasem, nebo jak je getrealcheap.com povoleno tak činit v souladu s
Zákon o ochraně osobních údajů z roku 1998.

getrealcheap.com přijímá vhodná technická a organizační opatření s cílem zabránit neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování osobních údajů a náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů.

Navštivte web getrealcheap.com
Když si prohlížíte stránky getrealcheap.com, getrealcheap.com automaticky shromažďuje některá data z vašeho počítače. To zahrnuje například vaši IP adresu, typ a verzi prohlížeče nebo stránku, ze které jste byli odkázáni. Tyto údaje se používají pro statistické nebo technické účely (optimalizace nabídek, oprava chyb) bez konkrétního odkazu na vaši osobní identitu. Pokud existuje podezření na ohrožení zabezpečení nebo nezákonné použití, getrealcheap.com si vyhrazuje právo vyhodnotit shromážděná data za účelem analýzy incidentu.

osobní informace
Pokud navštívíte getrealcheap.com prostřednictvím některého z partnerů propojených webem getrealcheap.com, příslušné osobní údaje budou předány poskytovateli. To zahrnuje soubory cookie používané k záznamu procesu rezervace. Soubor cookie umožňuje poskytovateli určit, že jste využili nabídku nabízenou prostřednictvím webové stránky getrealcheap.com. Poskytovatelé mohou použít informace o vaší rezervaci ke zlepšení vašich/svých služeb. Čas od času může getrealcheap.com využívat jiné společnosti k poskytování služeb, jako jsou marketingové materiály, jménem getrealcheap.com. getrealcheap.com poskytuje třetím stranám pouze osobní údaje, které potřebují k poskytování svých služeb. S výjimkou spojení s vládními/veřejnými úřady (nad kterými nemá getrealcheap.com žádnou kontrolu), getrealcheap.com podnikne příslušné kroky, aby zajistil, že každý, komu getrealcheap.com z jakéhokoli důvodu předá vaše osobní údaje, bude souhlasit s jejich uchováváním v bezpečí , bude pouze používat za účelem poskytování služeb a v procesu poskytování služeb nebude shromažďovat žádné vaše osobní údaje. Pokud getrealcheap.com není schopen předat osobní údaje příslušnému dodavateli nebo jakékoli jiné příslušné třetí straně, getrealcheap.com nebude schopen váš požadavek splnit. Při vaší poptávce souhlasíte s předáním osobních údajů příslušným dodavatelům a dalším třetím stranám.

Vaše osobní údaje mohou být uloženy, používány a jinak zpracovávány ve Spojeném království a/nebo v jakékoli jiné zemi Evropského hospodářského prostoru (EHP). Země EHP jsou všechny členské státy Evropské unie, včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska. getrealcheap.com může také ukládat, používat nebo jinak zpracovávat osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. Zákony na ochranu údajů nemusí být mimo EHP tak přísné jako v EHP. Osobní údaje nebudou předány do zemí mimo EHP, pokud (1) nebudou údaje předány do země, která je podle Evropské komise podle názoru Evropské komise poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo (2) nebudou osobní údaje předány do země, která podepsal program Safe Harbor pro americké společnosti nebo (3) osobní údaje jsou předávány společnostem, s nimiž má getrealcheap.com smlouvu, která vyžaduje, aby byly údaje zpracovávány pouze v souladu s pokyny getrealcheap.com a aby byly udržovány odpovídající zabezpečení na ochranu osobních údajů, o kterých je getrealcheap.com přesvědčen, že je vlastní, nebo (4) getrealcheap.com je povinen poskytnout osobní údaje vládám/veřejným agenturám za účelem poskytování služeb getrealcheap.com

sdělení
Pokud se chcete přihlásit k odběru newsletteru getrealcheap.com, getrealcheap.com vyžaduje vaši e-mailovou adresu. Pokud si přejete, můžete poskytnout více osobních údajů, aby si getrealcheap.com mohl vybrat vhodné informace za vás.

getrealcheap.com použije vaši e-mailovou adresu pouze k zasílání newsletterů getrealcheap.com.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. K tomu prosím použijte odkaz uvedený v newsletteru.

Soubory cookie a analytické nástroje
Cookies jsou malé textové soubory, které se přenášejí z webové stránky getrealcheap.com do vašeho počítače při procházení stránek getrealcheap.com. Soubory cookie mohou být dočasně uloženy v paměti RAM vašeho počítače („soubory cookie relace“) nebo trvaleji na vašem pevném disku („trvalé soubory cookie“). Například to umožňuje getrealcheap.com přizpůsobit obsah getrealcheap.com vašim zájmům a preferencím.

Google Analytics
getrealcheap.com používá analytické nástroje Google Analytics a soubory cookie ke zlepšení produktů getrealcheap.com. Takto vygenerované informace o vašem používání webové stránky getrealcheap.com se zpravidla přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je na tomto webu aktivována anonymizace IP, Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářů Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webové stránky jménem provozovatele webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě webové stránky a k poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky související s používáním webových stránek a internetu. duševní vlastnictví
Vaše adresa prohlížeče přenášená v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji, které má Google. Ukládání cookies můžete zabránit provedením odpovídajícího nastavení v softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Správce značek Google
Tento web používá Google Tag Manager. Tato služba od společnosti Google Inc. umožňuje spravovat značky webových stránek prostřednictvím rozhraní. Správce značek Google spouští další značky, které mohou zaznamenávat data. Pro více informací klikněte sem.

Google Analytics a soubory cookie
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“: textové soubory, které se ukládají v počítači uživatele a umožňují analýzu používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k vysvětlení používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě webových stránek pro vlastníky webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo třetí strany, které zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji Google. Instalaci souborů cookie můžete zabránit vhodnou úpravou nastavení softwaru vašeho prohlížeče; getrealcheap.com však upozorňuje, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce webové stránky. Používáním tohoto webu souhlasíte se zpracováním údajů o vás shromážděných společností Google způsobem a pro účely popsané výše.

Google AdSense
Reklamy se na tomto webu zobrazují prostřednictvím Google AdSense. Váš prohlížeč proto může ukládat soubory cookie zaslané společností Google Inc. nebo třetími stranami. Tento soubor cookie může číst společnost Google Inc. nebo třetí strany. Chcete-li smazat soubory cookie nebo obecně změnit způsob, jakým jsou s vašimi soubory cookie nakládány, podívejte se do svého prohlížeče. Tato nastavení obvykle najdete v části Extras → Privacy Policy Settings (Firefox) nebo Extras → Internet Options → Privacy Policy (Internet Explorer).

Můžete také zabránit společnosti Google v získávání a zpracovávání údajů generovaných soubory cookie na základě vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) stažením a instalací tohoto doplňku prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/ gaoptout? hl=cs

Oznámení o ochraně osobních údajů související se sítěmi sociálních médií a sociálními platformami, včetně mimo jiné Facebooku, Twitteru, Instagramu a Google:

getrealcheap.com vkládá pluginy pro různé sítě sociálních médií, jako je Facebook, Twitter, Instagram, Google atd.

Při návštěvě stránky na webu getrealcheap.com, která obsahuje sociální plug-in, se vytvoří přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem příslušné sítě sociálních médií. Prostřednictvím tohoto připojení plug-in poskytuje sociální síti informace o tom, že jste se svou IP adresou navštívili konkrétní stránky webu getrealcheap.com.

Proto budou data přenesena do této sociální sítě. Vezměte prosím na vědomí, že getrealcheap.com jako poskytovatel této webové stránky nemá žádné znalosti o obsahu přenášených dat a jejich použití sociálními sítěmi a měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů každé sítě, abyste si určili svou vlastní úroveň pohodlí.

Integrace sociálních sítí
Do LoveCoupons.com byly integrovány zásuvné moduly z Facebooku, Twitteru, Instagramu, Google+ a dalších stránek, jejichž prostřednictvím lze instalovat soubory cookie. Pokud navštívíte stránku LoveCoupons.com, dojde k přímému připojení k příslušnému webovému serveru. To znamená, že informace o vaší návštěvě webové stránky getrealcheap.com budou předány provozovateli sítě.

Na co se getrealcheap.com odkazuje, getrealcheap.com nemá žádné přesné informace o způsobu, jakým tyto sociální sítě tyto informace využívají. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele služeb:

Vlastní publikum webových stránek Facebooku
Abychom vám mohli zobrazovat reklamy, které odpovídají vašim zájmům, getrealcheap.com používá web nástroje Facebooku Custom Audiences. To generuje nevratný kontrolní součet (hodnotu hash) z vašich profilových údajů, které jsou přenášeny na Facebook pro účely analýzy a marketingu.

Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů a dalším zpracování a použití údajů ze strany Facebooku, jakož i nastavení, která můžete provést pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v zásadách ochrany údajů Facebooku, které najdete na https: //www .facebook.com/ads/website_custom_audiences a https://www.facebook.com/privacy/explanation. Pokud chcete vznést námitku proti používání vlastních publik na webu Facebooku, můžete tak učinit na https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

Integrujte služby a obsah třetích stran
getrealcheap.com může na platformě getrealcheap.com zobrazovat obsah třetích stran, jako je video nebo mapový materiál ze stránek jako YouTube nebo Google Maps. V takovém případě obdržíte soubory cookie od těchto poskytovatelů třetích stran. Když navštívíte tuto stránku, údaje, které se vás týkají (jako je vaše IP adresa), budou automaticky přeneseny poskytovateli. Bohužel ne všichni poskytovatelé poskytují informace o tom, jakou formou tato data využívají. Pokud getrealcheap.com takové informace získá, getrealcheap.com vám je předá.

Další předávání dat
getrealcheap.com předá vaše údaje pouze v případě, že to povoluje zákon nebo pokud jste k tomu dali getrealcheap.com souhlas.

iFrame od jiných poskytovatelů na stránce getrealcheap.com
getrealcheap.com si vyhrazuje možnost zobrazovat obsah od jiných cestovních kanceláří na webových stránkách getrealcheap.com pomocí tzv. iFrames.

právo vědět
Obecně máte právo se zeptat (dopisem nebo e-mailem), jaké podrobnosti o vás getrealcheap.com uchovává nebo zpracovává, za jakým účelem a komu mohly nebo byly sděleny. getrealcheap.com si za odpověď na takové požadavky bude účtovat poplatek. getrealcheap.com se snaží odpovědět na vaši žádost do 40 dnů od obdržení vaší písemné žádosti a poplatku. Za určitých omezených okolností si getrealcheap.com vyhrazuje právo odmítnout vaši žádost.

Pokud se domníváte, že některé z vašich osobních údajů, které getrealcheap.com zpracovává, jsou nepřesné nebo nesprávné, neprodleně kontaktujte getrealcheap.com.

Seznam kontaktů
V kontaktním formuláři getrealcheap.com požaduje getrealcheap.com vaše jméno a e-mailovou adresu. getrealcheap.com používá tyto informace pouze ke zpracování vašeho dotazu.